Waarom worden de examenprogramma's Nederlands geactualiseerd?

De examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo van het kernvak Nederlands moet beter aansluiten bij (actuele) inzichten uit vakinhoudelijk en -didactisch onderzoek. Daarnaast moeten de examenprogramma's aansluiten op de wensen van leraren, leerlingen, lerarenopleiders, vakdidactici en experts. Voor het vak Nederlands is een aantal curriculaire uitdagingen gesignaleerd, vanuit de wetenschap, vanuit de onderwijspraktijk en vanuit beleid. Denk hierbij aan samenhang, vakinhoud, doorlopende leerlijnen, toetsing en examinering en de rol van taal in andere vakken.


Ook kansengelijkheid, (laag)geletterdheid, digitalisering en meertaligheid zijn van invloed op het curriculum Nederlands. Meer over deze uitdagingen en ontwikkelingen leest u in de Startnotitie Nederlands. Dit laat zien dat een herziening van de examenprogramma’s Nederlands noodzakelijk is.

Gerdineke van Silfhout vertelt waarom de examenprogramma's worden geactualiseerd en hoe dat in zijn werk gaat.
Ferdy over hoe jongeren denken over het imago van het vak en de examenprogramma's Nederlands.

Wil je dit Delen?

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager Actualisatie Examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Relevante publicaties

Startnotitie Nederlands
14 april 2022

blijf op de hoogte

Via dit platform blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer. Je krijgt updates over vorderingen in het proces en je kunt webinars terugkijken. Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Op de website van SLO is actuele informatie over het proces te vinden.

Aanmelden nieuwsbrief