Vakvernieuwingscommissie Nederlands

Voor de actualisatie van de examenprogramma's Nederlands is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.

Deze commissie bestaat uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts:

  • De procesregisseur heeft de functionele leiding en stuurt en begeleidt het proces om te komen tot concept-examenprogramma's.
  • Leraren zijn essentiële deelnemers van de vakvernieuwingscommissie, omdat ze dagelijks werken met examenprogramma's in de onderwijspraktijk.
  • Vakinhoudelijke experts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis over de inhoudsgebieden van de examenprogramma's, de uitvoer in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek.
  • De curriculumexperts brengen curriculaire en vakinhoudelijke expertise in en zijn verantwoordelijk voor het schrijven en de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren conceptexamenprogramma’s.

Folkert Kuiken
Folkert Kuiken

Procesregisseur

Jeanette Muurmans
Jeanette Muurmans
Docent havo/vwo

Nellianne van Schaik
Nellianne van Schaik
Docent havo/vwo

Hanneke Luth
Hanneke Luth
Docent havo/vwo

Christine Brackmann
Christine Brackmann
Docent havo/vwo

Mara Rooijmans
Mara Rooijmans
Docent vmbo

Tessa Minneboo
Tessa Minneboo

Docent vmbo

Jolanda van der Ven
Jolanda van der Ven
Docent vmbo

Matijs Lips
Matijs Lips

Docent vmbo

Maartje Zijnge-Schenau
Maartje Zijnge-Schenau
Vakexpert

Douwe Slootman
Douwe Slootman
Vakexpert

Erwin Mantingh
Erwin Mantingh
Vakexpert

Clary Ravesloot
Clary Ravesloot
Vakexpert

Anke Herder
Anke Herder

Curriculumexpert

Jocelijn Pleumeekers
Jocelijn Pleumeekers

Curriculumexpert

Fotografie: Barbra Verbij