Nellianne van Schaik

Nellianne van Schaik

Contactinformatie

Nellianne van Schaik

Docent havo/vwo

In juni 2022 start ik als lid van de vakvernieuwingscommissie Nederlands. Mijn naam is Nellianne van Schaik – Maljaars en vanuit het perspectief van havo-vwo-docent werk ik mee aan de vakvernieuwing. Naar deze klus kijk ik enorm uit! Eerder was ik lid van het ontwikkelteam Nederlands van curriculum.nu en ik ben blij dat de vakvernieuwing nu doorgang kan vinden. Naast het leraarschap – ik geef inmiddels twintig jaar les – ben ik graag bezig met curriculumontwikkeling op mijn school en daarbuiten en werk ik mee aan (landelijke) projecten voor het schoolvak Nederlands.


Ik heb me aangemeld voor de VVC, omdat de klus nú echt geklaard moet worden: het vak Nederlands is toe aan vernieuwing. Verandering is ook echt nodig: het vak Nederlands heeft geen best imago, lijkt hoofdzakelijk te gaan om begrijpend lezen (of is het onbegrijpend lezen?) en lijkt alleen te draaien om taalvaardigheden. Ook landelijk is er veel doen om het vak Nederlands: moet daar niet meer gebeuren om van jongeren lezers te maken? In de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is tenslotte een dalende trend te zien… Voor mij zijn die knelpunten juist uitdagingen! Het schoolvak Nederlands is springlevend. Er wordt enorm veel relevant onderzoek gedaan naar alle aspecten van het schoolvak: van grammatica tot aansprekend literatuuronderwijs, van kritisch lezen tot creatief schrijven. Ik zie het als een uitdaging en kans om met een enthousiast en divers team werk te maken van een vak dat leeft, relevant is en leerlingen helpt om nu al hun plaats in te nemen in de maatschappij. Taal maakt hun wereld, taal is bepalend voor hun (school)succes. Daarom werk ik graag mee aan dit landelijke project waarbij we steeds voor ogen houden: waar zijn de leerlingen mee gediend? En hoe weten we met het vak Nederlands leerlingen te inspireren, te stimuleren en te groeien in taalvaardigheid?