Uitwerking van schoolexaminering

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In fase drie worden de handreikingen opgeleverd die scholen handvatten bieden bij de vormgeving van schoolexamens. Scholen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor schoolexaminering. De handreikingen zijn dus niet voorschrijvend maar ondersteunend. Ze dragen bij aan kwaliteitsborging door de doelen te specificeren die zijn toegewezen aan de schoolexamens.SLO voert fase 3 uit samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en toetsexperts.

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager Actualisatie Examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?