Examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie in deze fase toe naar de conceptexamenprogramma's. Dat doen zij samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts. Ook wordt de adviescommissie betrokken, waaronder wetenschappers en toets-experts. Daarbij is aandacht voor:

  • De doelen van het vak (de inhouden van het vakgebied)
  • De verdeling van doelen over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)
  • Een consistente architectuur en aanpak

Vmbo, havo én vwo worden gelijktijdig opgepakt. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gelijktijdig gekeken naar verwante vakken.

Vakvernieuwingscommissie monovak


Tussenproducten

Bij de actualisatie van de examenprogramma’s volgen de vakvernieuwingscommissies vijf belangrijke stappen die ieder leiden tot een tussenproduct:

  1. Karakteristiek van het vak
  2. Raamwerk van concepteindtermen van het vak
  3. Uitwerking selectie concepteindtermen van het vak
  4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  5. Conceptexamenprogramma van het vak + toelichtingsdocument

De advieskring kijkt mee op de inhoud van deze tussenproducten.


Tijdsplanning

Tijdsplanning Nederlands en Moderne vreemde talen

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager Actualisatie Examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?