Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.


De advieskring bestaat uit:

 • Vakvereniging Levende Talen Nederlands: Liselore van Ockenburg en Twan Robben
 • Kennispunt taal en rekenen MBO: Natascha Prins
 • LVON, landelijk overleg van vakdidactici tweedegraads lerarenopleidingen: Edwin Praat en Martine Wijngaarden
 • LOVM, landelijk vakoverleg (educatieve) hbo-masteropleidingen: Nanette Maalman
 • Meesterschapsteam Nederlands: Kees de Glopper
 • Platform Taalbeleid in Hoger Onderwijs: Marike Kwakman
 • Stichting Lezen i.s.m. de Leescoalitie: Roos Wolters
 • Taalunie: Leonie WulftangeEn specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

 • CvTE: Andre Coenders en Marjo van Vliet
 • Stichting Cito: Lyan Beckers en Patrick Rooijackers
 • MEVW: Erika Welgraven


Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan zijn hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakvereniging voor benaderd.


Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van de advieskring? In deze video vertelt Anna van Strien (curriculumexpert SLO) over de advieskring.